Nová hala – fasáda

Dokončení fasádních prací na objektu nové dílenské haly.